Máte právní problém? Obraťte se na mne.

Směnečné právo

Směnka

Směnka je listinným cenným papírem, do kterého je vtělena abstraktní peněžitá pohledávka. Směnka není pouhým důkazem o existenci pohledávky a závazku, ale listinou, se kterou jsou směnečná pohledávka a jí odpovídající závazky neoddělitelně spjaty.

Směnečné rozkazní řízení

Směnečné rozkazní řízení je zvláštním druhem sporného řízení, v jehož konstrukci, průběhu a procesních pravidlech, která se při projednání uplatněného směnečného nároku a vznesení obrany uplatňují, se prosazuje výrazná nerovnováha. Směnečné právo je prověřitelské a směnečné rozkazní řízení je uvedenému uspořádání směnečného vztahu poplatné. Směnečné rozkazní řízení je z hlediska rozložení sil ve sporu výrazně asymetrické. Jedná se o řízení, v němž sehrává prim nadměrná formalizace, jež je zaměřena zejména na omezení možnosti formulovat a vznést obranu proti směnečnému nároku, který byl žalobci přiznán směnečným platebním rozkazem. Účastníkem řízení, jehož zájmy jsou ve směnečném rozkazním řízení upřednostňovány, je žalobce. Procesní pravidla, jež regulují průběh směnečného rozkazního řízení žalované významně omezují v možnosti uplatnit obranu proti směnečnému nároku, jenž byl žalobci přiznán směnečným platebním rozkazem.

Směnečné právo je svébytným a konzervativním odvětvím práva, v němž působí specifické právní instituty a mechanismy. Směnečné právo ve svém nitru ukrývá celou řadu nepříjemných překvapení. Laické nebo nekvalifikované řešení situací ve směnečných vztazích může způsobit nevratné zhoršení právního postavení účastníka směnečného vztahu nebo směnečného sporu a významnou újmu.

Je-li kdokoli nucen řešit problém se směnkou, jedná se zpravidla o situaci vážnou, s níž je spojeno riziko závažných negativních dopadů. Ne každá listina, která má být směnkou, skutečně platnou směnkou je. Směnečný věřitel může pozbýt svoji směnečnou pohledávku neuskutečním tzv. zachovacích úkonů. Je-li směnečný nárok v soudním řízení přiznán směnečným platebním rozkazem, který je doručen žalovanému, má tento možnost uplatnit svoji obranu podáním námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu, ve kterých musí svoji obranu vylíčit v její plné podobě. Námitky musí být podány v 15denní námitkové lhůtě a nemohou být doplňovány. Zákon a judikatura kladou vysoké požadavky na právní kvalitu vymezení obrany proti směnečnému nároku, jenž byl přiznán směnečným platebním rozkazem. Nekvalifikovaným postupem při podání námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu si tak žalovaný může způsobit nevratnou újmu. S ohledem na fakt, že směnečné právo představuje právní obor s mnoha komplikovanými zákoutími a pastmi, je výsledek právních řešení problémových situací a případných soudních sporů obzvlášť závislý na kvalitě poskytnutých právních služeb. 

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. patří mezi nejvýznamnější a uznávané odborníky na směnečné právo. Je autorem celé řady odborných knih a odborných článků, v nichž se věnuje právě problematice směnečného práva. Svěříte-li svůj právní problém v oblasti směnečného práva odborníkovi formátu Radima Chalupy, máte záruku, že Vám budou právní služby poskytnuty na nejvyšší možné úrovni.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. poskytuje v oblasti směnečného práva následující právní služby:

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu představují prostředek procesní obrany proti uplatnění směnečného nároku, jenž byl žalobci přiznán směnečným platebním rozkazem. Procesní účinnost námitek proti směnečnému platebnímu rozkazu ovlivňují dva základní limitní faktory:
– námitky musí být podány ve své úplné podobě (bez možnosti významného doplnění) nejpozději v poslední den 15denní námitkové lhůty,
– rozhodovací praxe soudů klade vysoké nároky na procesní kvalitu tohoto procesního úkonu.
Nedostatečné vymezení obrany žalovaného v námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu nebo jejich pozdní podání přinese žalovanému neúspěch ve směnečném rozkazním řízení v podobě ponechání směnečného platebního rozkazu v platnosti, když tento nabývá účinky pravomocného rozsudku.

Hledáte profesionální právní pomoc?

Pomůžu Vám vyřešit Váš právní problém. Kontaktujte mě. Co nejdříve se s vámi spojím a domluvíme se na osobní schůzce.