Máte právní problém? Obraťte se na mne.

Profesní životopis

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

Vzdělání

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. (1965) vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1990). V roce 1999 získal v rámci doktorského studijního programu, obor obchodní právo, titul Ph.D.

Právní praxe

Autor působil v ČKD Blansko a.s. jako právník (1992),
v Coop banka a.s. postupně právník, hlavní právník a vedoucí právního útvaru (1992 – 1994),
v Coop invest, investiční společnost, a.s. jako člen představenstva (1993, 1994),
v Österreichische Volksbanken AG. jako externí konzultant (1994 – 1996),
v Evrobanka a.s. postupně jako analytik řízení právních rizik a právník (1995 – 1997),
v Union banka a.s. jako právník (1997 – 1999).
Po přechodu do advokacie jako advokátní koncipient (1999 – 2002) a od roku 2002 působí jako samostatný advokát.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.
advokát