Máte právní problém? Obraťte se na mne.

Obchodní právo

Obchodní právo

Obchodní právo (komercialistika) je soubor právních norem především soukromého práva upravující postavení obchodníků (podnikatelů) a vztahy, do nichž obchodníci (podnikatelé) vstupují (včetně vztahů, na jejichž druhé straně stojí i neobchodníci).[1] Konkrétně se jedná zejména o úpravu obchodních společností, obchodního rejstříku, obchodních knih (účetnictví), obchodů, smluv mající obchodní povahu (například pojištění, bankovní smlouvy, komisionářské smlouvy, obchodní zastoupení, přepravní smlouvy, obchody s cennými papíry, ale i smluv kupních nebo smluv o dílo), směnek a dalších cenných papírů, nekalé soutěže, kapitálového trhu, průmyslového vlastnictví.

Obchodní právo je právní odvětví, které je velmi rozmanité, neboť upravuje jak práva společností, tedy obchodních korporací, tak i právo závazkové. Hlavními prameny obchodního práva jsou občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Obchodní závazkové vztahy jsou takové, které jsou uzavírány mezi dvěma podnikateli – profesionály. Logicky v takových právních vztazích panují jiná pravidla, než v právních vztazích mezi podnikatelem a spotřebitelem. V oblasti závazkových vztahů se obchodní právo prolíná s právem občanským.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. má dlouholeté zkušenosti na poli obchodního práva. Ať už se jedná o posouzení obchodně právních vztahů, vyhledání právního řešení na míru, o přípravu smlouvy s obchodním partnerem nebo o následné vymáhání práv při porušení povinností protistrany, nebo jde o právo obchodních společností – tedy jejich založení, řešení případných konfliktů mezi společností a jednotlivými orgány či společníky. Svěříte-li svůj právní problém v oblasti obchodního práva Radimu Chalupovi, budou Vám poskytnuty právní služby na vysoké odborné úrovni.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. poskytuje v oblasti obchodního práva následující právní služby:

Hledáte profesionální právní pomoc?

Pomůžu Vám vyřešit Váš právní problém. Kontaktujte mě. Co nejdříve se s vámi spojím a domluvíme se na osobní schůzce.