>

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. - Advokátní kancelář

www.radimchalupa.cz

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D.

advokát zapsaný v Seznamu advokátů ČAK pod č. 9233

Rok narození: 1965

Vzdělání:

 • 19861990 - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – magisterské studium
 • 19961999 - Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně – doktorské studium (katedra obchodního práva)

Pracovní zkušenosti:

 • 1992 - ČKD Blansko a.s. - právník
 • 1992 - 1994 - Coop banka a.s. - postupně právník, hlavní právník a vedoucí právního útvaru
 • 1993 a 1994 - Coop invest, investiční společnost, a.s. - člen představenstva
 • 1994 - 1996 - Oesterreichische Volksbanken AG. - externí konzultant
 • 1995 - 1997 - Evrobanka a.s. - postupně jako analytik řízení právních rizik a právník
 • 1997 - 1999 - Union banka a.s. - právník
 • 1999 - 2002 - advokátní koncipient
 • 2002dosud – samostatný advokát

Publikační činnost:

1. Knižní publikace:

 • Zákon směnečný a šekový – komentář. Praha, Linde Praha, a.s., 1996
 • Základy směnečného práva. Praha, Linde Praha, a.s., 2003
 • Občanský zákoník. Komentář. Praha, Linde Praha, a.s., 2003 (spoluautor)

2. Články v odborných časopisech:

 • Depozitní a depotní směnky. Právní rozhledy, 1996, číslo 4
 • Prominutí protestační povinnosti. Právo a podnikání, 1996, číslo 9
 • Směnka na jméno a směnka na doručitele. Právní rozhledy, 1996, číslo 10
 • Indosament a jeho pravidelné účinky. Právní rádce, 1996, číslo 11
 • Indosament ve své rozmanitosti. Právní rádce, 1996, číslo 12
 • Snížení počtu účastníků základního směnečného vztahu. Právní rozhledy, 1997, číslo 1
 • Závazky z modifikovaného a z odvolaného akceptu. Právní rozhledy, 1997, číslo 4
 • Předcházení výkonu postihu před splatností. I. část. Právní rádce, 1997, číslo 6
 • Předcházení výkonu postihu před splatností. II. část. Právní rádce, 1997, číslo 7
 • Násobení směnky. Právní rozhledy, 1997, číslo 6
 • Směnečné stejnopisy - produkt a pojmový znak násobení směnky. Právní rozhledy, 1997, číslo 8
 • Přehled osob zúčastněných na směnečném vztahu. I. část. Právní rádce, 1997, číslo 9
 • Přehled osob zúčastněných na směnečném vztahu. II. část. Právní rádce, 1997, číslo 10
 • Nepravé násobení směnky. Právní rozhledy, 1997, číslo 10
 • Placení směnečného dluhu před splatností. Právní rádce, 1998, číslo 1
 • Blankosměnky. Právní rádce, 1998, číslo 4
 • Dílčí placení směnečného dluh. Právní rádce, 1998, číslo 6
 • Protiplnění při dílčím placení směnečného dluhu. Právní rádce, 1998, číslo 7
 • Zajišťovací směnka. Právní rádce, 1998, číslo 9
 • Převod a uplatnění zajišťovací směnky. Právní rádce, 1998, číslo 10
 • Blankosměnka v podnikatelské praxi. Právní rádce, 1999, číslo 4
 • Zajišťovací směnka. Právní rádce, 1999, číslo 9
 • Převod a uplatnění zajišťovací směnky. Právní rádce, 1999, číslo 10
 • Osamostatnění zajišťovací směnky. Právní rádce, 2000, číslo 7
 • Zajišťovací směnka z pohledu dlužníka. Právní rádce, 2000, číslo 8
 • Méně obvyklé využití zajišťovací směnky. Právní rádce, 2000, číslo 12
 • Směnečné právo a jeho zamýšlená novelizace. Právní rádce, 2002, číslo 8
 • Abstraktnost směnečné pohledávky. Právní rádce, 2002, číslo 12
 • Předložení směnky k placení. Právní rádce, 2005, číslo 8
Realizace: KP-Design